alternative.sk
[ autor Ičo, pridané 21. 8. 2006, 23:50, komentáre (0) ]
tagy: cestovanie, haluz
Ako už mnohé renomované agentúry informovali, tretia slovenská výprava do Stredu sveta a vesmíru (pohľad z vesmíru) sa skončila neúspechom. Vesmírolezci aj napriek tvrdej príprave na cestu boli nútení vrátiť sa do civilizácie pravdepodobne len zopár centimetrov od cieľa. Aj keď tento svetoznámy bod nebol tentoraz pokorený, veliteľ výpravy Branislav Jobus nádej nestráca, už teraz plánuje ďalší pokus o zdolanie na 24. decembra tohto roku.

Stred sveta a vesmíru sa nachádza neďaleko mestečka Vrbové. Objav a neskoršie presné vytýčenie presnej polohy Stredu sveta a vesmíru sa pripisuje vedcom z Multiorganizácie KRIAK z Vrbového, Slovenská Republika. Základ celého objavu položil na vedeckom sympóziu vo Vrbovom Roman Klčo, ktorý sa aj zaslúžil o neskorší presný výpočet polohy Stredu sveta a vesmíru a takto zužitkoval dlhé roky praxe v obore geodézie a kartografie.

Plánovanie výpravy sa začalo počas festivalu Hodokvas v Piešťanoch, ktoré sú len pár kilometrov od Stredu sveta a vesmíru. Aj napriek počiatočným problémom a niekoľkonásobnom odklade expedície kvôli časovým a technickým nezrovnalostiam sa akcia napokon konala 20. augusta 2006 v čase od 11:30 až 2.jpg 12:45. Vedúci výpravy, Branislav Jobus, si 10 členov svojho tímu vybral spomedzi návštevníkov Hodokvasu z Prievidze a Bratislavy. 3.jpg

Základný tábor výpravy bol rozložený v pivárni Abra club pri kostole vo Vrbovom. Tu sa vzájomne zoznámili všetci členovia výpravy, vymenili si svoje dovtedajšie skúsenosti a na cestu sa posilnili kofolou a nealkoholickým pivom. 4.jpg Po 30 minútach v základnom tábore sa výprava presunula do druhého tábora na úpätí poľa, na konci ktorého sa Stred sveta a vesmíru nachádza. Pobyt v druhom tábore bol obmedzený iba na zoskupenie účastníkov a určenie poradia výstupu na ďatelinové pole. 5.jpg

Po dosiahnutí vrchola poľa a následnom prechode po hrebeni pri medzi vodca 6.jpg výpravy Branislav Jobus určil najvhodnejšiu cestu k tretiemu táboru hneď pri Strede sveta a vesmíru po vyšľapanom chodníku. Túto náročnú etapu zvládli bez ujmy aj členovia výpravy s ortopedickými pomôckami z predošlých expedícií.

Po zostupe do tretieho tábora na brehu potoka pod stromami sa vybral B. Jobus 7.jpg 8.jpg vpred preskúmať terén, v ktorom sa Stred sveta a vesmíru nachádza. Ako pomôcku si kvôli minimalizácii nákladov zobral iba palicu na rozhŕňanie žihľavy. Aj napriek predošlým skúsenostiam sa mu však nedarilo hľadaný bod vyznačený 9.jpg kameňom s betónovými základmi nájsť. Vtedy pristúpili k hľadaniu aj niektorí 10.jpg zdatnejší členovia expedície, ostatní menej skúsení si na seba zobrali úlohu pozorovateľov a poradcov. Celé hľadanie sa po čase zúžilo na zašľapávanie žihľavy a ostatnej buriny k zemi a hľadaniu aspoň nejakého kameňa. Táto stratégia sa neskôr ukázala ako neúspešná, čo bolo podľa jednej z teórií Branislava Jobusa zapríčinené predchádzajúcou povodňou a celkovým zatopením a zanesením lúky pri potoku bahnom. 11.jpg

Hľadanie presnej polohy Stredu sveta a vesmíru bolo ukončené po približne 20 12.jpg minútach, kedy čas vymedzený na hľadanie uplynul a viacerí členovia expedície sa už museli vrátiť z expedície k svojim každodenným povinnostiam. V 13.jpg záverečnej reči vedúceho výpravy zazneli slová ľútosti nad neúspechom, ako aj nádej na zopakovanie akcie 24. decembra 2006 a neskoršom dôkladnejšom označení tohto významného miesta. 14.jpg

15.jpg Výprava sa po záverečnej reči vydala späť do druhého tábora pod ďatelinovým poľom. Tu sa členovia expedície rozlúčili a vyjadrili nádej na neskoršie znovuobjavenie a návštevu tohto významného miesta, akým Stredu sveta a vesmíru nepochybne je.