alternative.sk
[ autor Ičo, pridané 3. 10. 2006, 00:16, komentáre (1) ]
tagy: hudba
Občianske združenie Zvuky cez ruky Vás pozýva hrať, učiť sa, zabáviť sa, uvoľniť sa pri bubnovaní na rôzne druhy bubnov a perkusií. Etnobubnová škola Vás zavedie do sveta rytmov z celého sveta a krok po kroku Vám ukáže, ako cítiť, vytvoriť a udržať rôzne rytmy. V Etnobubnovej škole stretnete ľudí z rôznych kútov Slovenska a sveta.
Celý tento článok pripravil Tóno Gúth, jeden zo zakladateľov združenia Zvuky cez ruky, za co mu aspoň takto srdečne ďakujem.

Hodiny vedú skúsení lektori, ktorí okrem toho, že sa venujú vzdelávaniu, pôsobia v rôznych hudobných zoskupeniach. Ak si neviete predstaviť, čo Vás v Etnobubnovej škole čaká, potom stačí prísť na skúšobnú hodinu (25.9.2006 a 27.9.2006 o 18.00 na Základnú školu Drotárska cesta 48), alebo si o aktivitách a kurzoch prečitajte a našej stránke www.zvukycezruky.sk.

3.jpg Nepoznáme vekové obmedzenia. Vyučujeme v malých skupinkách s individuálnym prístupom. Vytvárame priestor pre začiatočníkov, pre pokročilých, pre tých, ktorí sa chcú bubnom a perkusiám venovať profesionálne alebo rekreačne.

Bubnovanie uvoľňuje stres, podporuje koncentráciu, tvorivosť, jemnú a hrubú motoriku, matematické myslenie a spoluprácu v skupine. Prvé výsledky hrania sa dostavia pomerne rýchlo, za pár hodín tréningu dokážete udržať jednoduchý rytmus a zapojiť sa do skupinového hrania.

Hrou v skupine Vám chceme priniesť zážitok a radosť z hudobnej komunikácie a sebavyjadrenia. Okrem kurzov ponúkame aj širokú paletu workshopov pre verejnosť, školské zariadenia, organizácie a firmy. Neobmedzujeme sa iba na naše priestory, ale radi prídeme priamo k Vám. Všetky nástroje máme k dispozícii. Projekt Etnobubnovej školy je prvý svojho druhu na Slovensku. Viac informácii získate na www.zvukycezruky.sk.

Hra na bubon a iné perkusívne nástroje

1.jpg Možno ste sa už stretli, ked ste išli po lese, s partiou mladých ľudí, ktorí sedeli okolo ohňa a okrem gitary búchali aj na bubon. Keď ste sa opýtali, ako sa to volá, väcšinou vám povedali africký bubon alebo bongá. Africký bubon patrí do skupiny perkusívnych hudobných nástrojov, t.j. nástrojov, na ktoré sa rôznym spôsobom udiera. Tieto nástroje tvoria rytmus a nesú najrozličnejšie záhadné mená. Kráľom medzi africkými bubnami je Djembe (Džembe). Bongos, Congas, Timbals sú mená bubnov, ktoré sa využívajú hlavne v afrokubánskej muzike, medzi najobľúbenejšie arabské bubny, ktoré môžete stretnúť, patrí zasa Darbuka. Bubny a rytmy z rôzných krajín môžete počuť aj v mnohých slovenských kapelách - Mango Molas (objav roka 2004), Remedios, La3no Cubano a ďalšie.

Básnicky bol rytmus opísaný ako srdce hudby. Z pohľadu ľudského života je rytmus jedným z jeho základných prejavov. Všetko živé sa nachádza v neustálej pulzácii. Rytmické sú aj deje na našej planéte, striedanie sa dňa a noci alebo tepla a zimy. Ľudský organizmus je pretkaný rytmami: pohyb jednotlivých buniek, tlkot srdca, nádych - výdych, bdenie - spánok.

Zvuky tvoríme predovšetkým na bubnoch a iných rytmických nástrojoch. Nielen na nich, ale aj aj pohybom celého tela, ústami, zvuky môžeme tvorit na rôznych predmetoch, ktoré môžu byt z rôzneho materiálu.

Zvuky spájame do rôznych rytmických štruktúr. Cez vedomé stvárňovanie rytmu - v našom prípade ide o bubnovanie a hry s rytmom - môžme znova objavovať pozitívne účinky, ktoré môže mať rytmus pre náš život. Mnohé vedecké štúdie potvrdzujú, že bubnovanie a s ním spojené rytmické vybrácie prinášajú človeku fyzické, emocionálne a sociálne uspokojenia a benefity.

Čosi z histórie a súčasnosti združenia Zvuky cez ruky

Vývoj začal na hrade Červený kameň, kde sa stretli dvaja ľudia - Roman Kovács a Tóno Gúth. Roman s živelným rytmom v krvi a Tóno s mnohými pedagogickými a muzikoterapeutickými skúsenosťami, no a obaja hlavne s nadšením pre hru na bubny, sa rozhodli, že vytvoria priestor pre ľudí s podobnými záujmami. To bol prvý krok k vzniku Oz Zvuky cez ruky. Spoločne sme sa začali stretávať v priestoroch Ymcy na Šancovej v Bratislave, kde v roku 2003 vznikali prvé náznaky a pokusy Etnobubnovej školy. Za náš názov vdačíme našej kamarátke Gabike, s ktorou sme písali jeden projekt a pri vymýšľaní názvu sme sa dopracovali až k tejto verzii, ktorá sa nám veľmi páčila a tak sme si povedali, že sa tak budeme volať.

Bubny a rytmy nájdu svoje využitie aj v pedagogickej praxi, vo voľnočasovej práci s deťmi, mládežou ale aj dospelými, v práci s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, v neformálnom vzdelávaní.

4.jpg Prečo sme sa rozhodli práve pre bubny?
- jednoduchý začiatok - bubon jednoducho chytíte do rúk a začnete po ňom udierať
- nepotrebujete žiadne veľké hudobné skúsenosti, žiadnu špeciálnu techniku a predsa môžete hneď na úvod preniknúť do podstaty rytmického aspektu hudby
- bubny sú masívne a odolné hudobné nástroje (v porovnaní napr. s gitarou, husľami)
- hra na bubon je veľmi telesne orientované muzicírovanie, pretože k úderu na bubon zapájame celé telo, vibrácie takto vzniknuté zasa nabádajú k pohybu (napr. tanec)
- hra na bubon a iné ozvučné predmety ako impulzívna a radostná činnosť môže poskytovať vyváženie ku racionálnej a disciplínu vyžadujúcej činnosti, na druhej strane ak upriamime pozornosť na jednoduchú rytmickú hru, podporuje táto schopnosť koncentrácie a sústredenia sa

Svojou činnosťou vrámci oz Zvuky cez ruky chceme:
- Vytvárať priestor pre rozvoj rytmiky, pre aktívnu hudobnú tvorbu
- Podporovať rozvoj životných zručnosti prostredníctvom rytmických hier, hrou na bubny a iné rytmické nástroje
- Podporovať rozvoj tvorivej a interaktívnej muzikoterapie
- Organizovať neformálne vzdelávanie (kurzy, projekty, workshopy, happeningy) pre školy, voľnočasové organizácie, občianske združenia a organizácie, ktoré pripravujú rôzne zážitkové programy.

Cieľové skupiny a organizácie, s ktorými spolupracujeme:
- deti a mládež (široká verejnosť - kurzy, wokshopy, tábory)
- školy, škôlky (napr. SOU Sklenárova)
- deti a mládež s autizmom (v spolupráci s oz Sposa)
- deti a mládež s poruchami sluchu (v spolupáci so zši Drotárska cesta 48)
- sociálne znevýhodnená mládež (oz Odyseus)
- mentálne znevýhodnená mládež (DSS Kampíno, oz Prima)
- rómske deti a mládež (oz Pre Pindre a obec Petrová)

2.jpg Aktivity - projekty oz Zvuky cez ruky
- Projekt Rytmika, ktorý organizovalo oz Prima, zúčastnili sme sa ho ako lektori
- Etnobubnová škola pre verejnosť (kurzy, workshopy)
- Zážitkové a tvorivé workshopy, kurzy pre organizácie pracujúce s deťmi a mládežou
- Hudobné kluby pre deti a mládež z rôznymi formami znevýhodnenia

Metodika

Kedže naše aktivity sú zamerané na rôzne skupiny a jednotlivcov, vyžadujú si programy, ktoré majú niečo spoločné a v niečom sa odlišujú. Spoločným prvkom pre naše aktivity sú bubny, rytmické nástroje a interaktívne rytmické hry. Odlišné sú techniky, metodiky, trvanie, obsah programov. Programy sa dajú flexibilne prispôsobovať a ohraničiť určitou témou.

5.jpg 1. Kurzy a workshopy Etnobubnovej školy sú zamerané na rozvoj rytmu, zvládnutie hrových techník na rôzne bubny a rytmické nástroje.
2. Aktivity pre školy a organizácie orientujeme na zážitok, rozvoj tvorivosti, sponntánosti, kooperácie, koncentrácie, skupinovej tvorby. Vyzývajú k experimentovaniu so zvukmi, k vyblázneniu sa ale aj k spoločnej tvorbe, ktorá môže byť zábavná, namáhavá, zážitková a tiež uvoľňujúca.
3. Pri aktivitách pre deti a mládež s určitým druhom znevýhodnenia využívame bubnovanie a hry ako mnohostranný vyjadrovací nástroj, cez ktoré môžme "spočuteľniť niečo zo seba". Hrou na bubon v skupine detí a mladých ľudí sa rozvíjajú sociálne, emocionálne, komunikačné zručnosti. Už len tým, že sa vytvorí priestor pre stretnutie, spoločnú tvorbu, reflexiu. Hra na hudobný nástroj je neverbálna, jednoduchá forma komunikácie, ktorou sa dajú vyjadrovat emócie, náklonnost, radosť, smútok, hnev, frustrácia.